Spravedlnost bez rozdílu

O úroveň výš

Projekt In IUSTITIA „Spravedlnost bez rozdílů“ je v plném proudu, podporuje práva osob ohrožených násilím z nenávisti, tedy osob ohrožených rasismem, xenofobií, antisemitismem a homofobií.

Projekt reaguje na tři identifikované potřeby v rámci prostředí České republiky, mezi které patří nutnost podpory individuálních obětí násilí z nenávisti v přístupu ke spravedlnosti, zvyšování kompetencí osob přicházejících do kontaktu s těmito osobami jako první (sociální pracovníci)
a zviditelnění tématu násilí z nenávisti mezi aktéry strategické změny.

V rámci projektu již bylo vyškoleno 221 sociálních pracovníků v rámci 19 - ti běhů akreditovaného vzdělávacího kurzu. Kurzy se konaly v Praze, Kladně, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Ostravě a v Mostě. O vzdělávací kurzy byl velký zájem a pozitivní hodnocení kurzů školitele z In IUSTITIA potěšila. Současně se realizují i supervizní skupiny formou e-learningu a osobního evaluačního setkání. Mezi témata patří sekundární viktimizace dle zákona o trestných činech a kazuistika.

Díky projektu Spravedlnosti bez rozdílů, poskytli odborníci z In IUSTITIA sociální, právní poradenství
a podpořili 30 klientů
. Z toho 11 - ti klientům byla poskytnuta odborná sociální poradenství v počtu
89 - ti setkání či telefonické konzultace. Právní poradenství využilo 19 klientům a to celkem 374 krát. Celkem 11krát zastupovali advokáti In IUSTITIA 11 svých klientů v trestních řízeních.

Pro klienty, osoby dotčené násilím z nenávisti jsou připravené informační materiály v podobě letáků na témata: hatespeech, kyberšikana, rasismus, LGBT, antisemitismus a islamofobii. Ve fázi přípravy
je i poradenský web pod doménou
www.matesvaprava.cz. In IUSTITIA také připravuje legislativní doporučení k zákonu o obětech trestných činů.

Projekt Spravedlnost bez rozdílů je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondu.

Datum: 27.08.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English