The Outreach program Justýna

O úroveň výš

The Outreach program Justýna - projekt realizovaný díky finanční podpoře Philip Morris International

Díky projektu The Outreach Program Justýna financovanému Philip Morris International bylo realizováno během ročního období projektu 174 terénů, oslovili jsme 292 žen v tíživé sociální situaci a s těmito ženami jsme byli 2792x v kontaktu. Během projektového období bylo podpořeno 23 krátkodobých klientek se kterými bylo učiněno 33 konzultací (právní či sociální poradenství), 32 klientek bylo dlouhodobých, s těmito klientkami bylo uskutečněno 277 konzultací. Nejčastěji bylo řešeno bydlení, trestní řízení, bezpečnost aj.

Těmto klientkám bylo také vydána 2666x potravinová pomoc a 1467x hygienická pomoc.

Kazuistika

Paní Alena (jméno jsme pro účely kazuistiky změnily) byla přepadena v noci u hlavního nádraží. Útočník jí ukradl peněženku a fyzicky jí napadl. Paní Alena volala na linku 158, službu konající policista jí řekl, že jí na pomoc nikoho nepošle, že se jedná o šarvátku mezi bezdomovci. Paní Alena se však s takovým jednáním nespokojila. Prostřednictvím námi zasíťované organizace Jako doma (výsledek terénní práce sociálních pracovnic) kontaktovala naši poradnu nejprve telefonicky na bezplatném čísle a později osobně v terénním poradenském autě. Zde jí sociální pracovnice podpořili v tom, že je správné, že usiluje o ochranu svých práv a domluvili jí konzultaci s advokátkou. Paní Alena si stěžovala na postup policie a s pomocí advokátky podala trestní oznámení na útočníka, který jí napadl. Advokátka také paní Alenu několikrát doprovodila na policii. Policie postup na lince 158 prověřila a konstatovala, že policista pochybil. Současně bylo zahájeno trestní řízení proti muži, který napadl paní Alenu. Spolupráce mezi In IUSTITIA a paní Alenou pokračuje.

Lidé bez přístřeší nebo v obtížných sociálních a bytových podmínkách mají ztížený přístup ke spravedlnosti. Často se setkávají s tím, že jim úřady a instituci odmítají pomoci. Právní pomoc lidem bez přístřeší ohrožených násilím není dostupná, In IUSTITIA ji poskytuje pomoc jako jediná v ČR.

 

Více o projektu zde: http://www.in-ius.cz/projekty/ 

Datum: 24.08.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English