TZ: Efektivní pomoc obětem trestné činnosti z nenávisti

O úroveň výš

Během Evropského dne obětí si zítra připomeneme také oběti násilí z nenávisti.

Během Evropského dne obětí si zítra připomeneme také oběti násilí z nenávisti, osoby zraněné či zabité z důvodu jejich nezměnitelné charakteristiky – barvy pleti, národnosti, náboženství, sexuální orientace či subkulturní příslušnosti. V České republice jsou každoročně takto cíleně napadány stovky lidí. Již třetím rokem jim pomáhá poradna občanského sdružení In IUSTITIA.

V České republice jsou každoročně takto cíleně napadány stovky lidí. Již třetím rokem jim pomáhá poradna občanského sdružení In IUSTITIA.

„Meziročně naši pomoc vyhledává stále více lidí. Svým klientům poskytujeme osobní konzultace, zastoupení v trestním a civilním řízení, případně zprostředkováváme psychologickou pomoc. Jsme vůbec prvním specializovaným poradenským centrem pro osoby vystavené násilí z nenávisti, které v Česku vzniklo po roce 1989 “ říká zakladatelka občanského sdružení právnička Klára Kalibová.

Specializace je na místě. Lidé, kteří jsou napadeni z důvodu své nezměnitelné osobnostní charakteristiky, mají své osobité potřeby, trestnou činnost prožívají zvlášť intenzivně a návrat do běžného života je pro ně obtížnější. „Pokud je důvodem vašeho napadení něco tak neměnného jako barva pleti, víra či sexuální orientace, tedy niterná součást vašeho já, a pokud jste se s útočníkem nikdy předtím nesetkali a útok tak vnímáte jako bytostně nedůvodný, obvyklé mechanismy vyrovnávání se s traumatem nefungují,“ upřesňuje Kalibová. Oběťmi násilí z nenávisti jsou představitelé minorit i majority.

Pomoc mohou oběti využívat skrze kontakt : +420 222 984 785 nebo poradna@in-ius.cz

Evropský den obětí uvítá Česká republika novým návrhem zákona o obětech trestných činů, ten v minulém týdnu schválila vláda. Norma zlepšuje postavení obětí, garantuje jim právo na informace, odškodnění a odbornou pomoc.

„Bohužel v navrhované podobě zákon významným způsobem omezuje poskytování pomoci obětem nevládními organizacemi,“ vidí jisté nedostatky Kalibová, která se jako jedna z nevládních expertek na vzniku normy podílela. Specializovaná poradenská centra nebudou moci dle aktuálního návrhu financovat právní poradenství a právní zastupování z dotací státu. Zůstanou tak odkázána na zahraniční a soukromé zdroje. Taková situace není podle Kalibové dlouhodobě udržitelná, neodpovídá pojetí pomoci obětem v Evropské unii a fakticky oběti znevýhodňuje.

„Věříme, že v legislativním procesu bude do zákona opět vrácena možnost poskytovat právní poradenství a pomoc akreditovanými, a tedy kvalitními, nevládními poradenskými centry,“ dodává Kalibová.Další informace: Mgr. Klára Kalibová, +420 773 177 822

Datum: 21.02.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English