TZ: Oběti násilí z nenávisti v roce 2011

O úroveň výš

V rámci projektu In JUSTICE podpořeného Nadací EVZ a OSF Praha v roce 2011 organizace In IUSTITIA poskytla služby dvaceti pěti obětem násilí z nenávisti.

Celkově bylo v roce 2011 podpořeno třicet osob. V šestnácti případech převzala In IUSTITIA zastupování v přípravném řízení. Hlavní líčení jsou očekávána v roce 2012. V patnácti případech z šestnácti stále ještě nepadly pravomocné rozsudky.

Nejčastější útoky byly motivovány rasovou nesnášenlivostí namířenou vůči Romům (šestnáct napadených) a lidem s tmavou pletí. Zaznamenali jsme i případy homofobních útoků, jež se odehrály v souvislosti s Prague Pride 2011. Mezi dalšími poškozenými byla osoba bez domova, aktivista napadený pro otevřené protirasistické postoje a člověk, u něhož pachatel předpokládal muslimskou příslušnost.

„V roce 2011 jsme zaznamenali nárůst osob, které se obrátily na naši poradnu. Částečně je to dáno větší propagací našich služeb a spoluprací s jinými neziskovými organizacemi. Velký podíl na tom má též současná ekonomická a politická situace, která přeje protiromským náladám a neonacistickým aktivitám ve veřejném prostoru,“ dodává ředitelka a právnička In IUSTITIA Klára Kalibová.

Datum: 07.02.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English