TZ: Rozsudek ve věci napadení Ondřeje Cakla v Litvínově

O úroveň výš

Mostecký soud vynesl nepravomocný rozsudek ve věci napadení Ondřeje Cakla během neonacistické demonstrace v listopadu 2008 v Litvínově.

Náhradu škody poškozenému nepřiznal. Odsouzený odpracuje 300 hodin obecně prospěšných prací. In IUSTITIA poskytuje poškozenému služby.

V listopadu 2008 pochodovali Litvínovem Autonomní nacionalisté s cílem vyprovokovat násilí vůči romské komunitě žijící v tamější sociálně vyloučené lokalitě. Během pochodu docházelo k násilí, ale až dnes po třech letech byl za něj někdo odsouzen. Dosud nepravomocným rozsudkem byl obviněný odsouzen k 300 hodinám obecně prospěšných prací. Poškození Ondřej Cakl a sdružení Tolerance a občanská společnost byli odkázáni se svými nároky na řízení ve věcech občanskoprávních, neboť dle soudu by prokazování podílu obviněného na vzniklé škodě vyžadovalo další dokazování.

Poškození podali proti rozsudku na místě odvolání z důvodu nepřiznání náhrady škody. „Soud mohl přihlédnout k nenávistné motivaci celého útoku, Ondřej Cakl byl napaden proto, kým je – aktivním ochráncem lidských práv“, říká Klára Kalibová, zmocněnkyně poškozeného.

Násilí z nenávisti, jehož cílem se Ondřej Cakl stal, obecně významně ovlivňuje životy poškozených, jejich okolí i podobně ohrožených osob či komunit. Není tomu jinak ani v tomto případě. Útok byl rovněž jedním z důvodů, proč se Ondřej Cakl odstěhoval mimo ČR.

Kontakt pro media: Klára Kalibová, 773 177 822

Datum: 05.01.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English