TZ: Spolu proti násilí z nenávisti

O úroveň výš

Diskuze na téma násilí z nenávisti v českém kontextu
23. 06. 2011, Dům OSN, iCentrum, nám. Kinských 6, 150 00 Praha 5

In IUSTITIA Vás srdečně zve na setkání neziskových organizací nazvané „Spolu proti násilí z nenávisti“.

Cílem setkání je umožnit sdílení zkušeností organizací, které přicházejí do kontaktu s osobami potenciálně vystavenými násilí motivovanému předsudky či nenávistí. Rádi bychom otevřeli diskuzi o zkušenostech s násilím z nenávisti v českém kontextu a zamysleli se, jak bychom mohli spojit síly ve prospěch ohrožených komunit.

Všichni, kdo považují prevenci a řešení násilí z nenávisti jako důležitý krok při prosazování práv a důstojného života menšin v ČR, jsou srdečné zváni.

V případě Vašeho zájmu prosím o potvrzení účasti do 10. 6. 2011 na martina@in-ius.cz.

Těšíme se na Vás a Vaše zkušenosti!

In IUSTITIA

Projekt je podpořen nadacemi EVZ a OSF.

Datum: 31.05.2011
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English