Upřímné poděkování

O úroveň výš

In IUSTITIA děkuje všem svým donorům, individuálním i firemním dárcům, dobrovolníkům a kamarádům, díky kterým jsme v roce 2015 mohli dokázat velké věci!

Organizace In IUSTITIA, o.p.s. děkuje donorům a dárcům

Rádi bychom upřímně poděkovali všem lidem, kteří nám v uplynulém roce jakýmkoliv způsobem pomohli k chodu naší organizaci. Díky příspěvkům jsme mohli vykonávat obecně prospěšné aktivity a tím pomoci mnoha lidem.

Získané prostředky jsme využili na podporu klientů, pojízdnou poradnu, analýzu násilí z nenávisti v České republice, expertní sítě a školení. Všeobecně na rozvoj služeb a projektů naší organizace.

Firemním dárcům děkujeme za finanční i materiální podporu. Firmám Kimberly Clark s.r.o. a Bella Bohemia, s.r.o. vděčíme za hygienické potřeby a pomůcky. Ostatním firmám Givt CZ, ČSOB a Jobs.cz mnohokrát děkujeme za finanční prostředky.

Za pomoc při vedení projektů v minulém roce děkujeme donátorům a dárcům. Jmenovitě vděčíme za podporu European Commission, EEA, Norway grants, NROS, Visegrad Fund, OSF Praha, OPLZZ, EVZ, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nadační fond obětem holocaustu, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Hlavní město Praha – program prevence kriminality, US Embassy, statutární město Brno - prevence kriminality a Philip Morris International.

Také bychom chtěli poděkovat individuálním dárcům, kteří nám v průběhu roku přispěli téměř 50 000 Kč a dobrovolníkům, kteří odvedli obrovský kus práce.

Děkujeme za důvěru v naše vize a těšíme se na spolupráci i v budoucích letech.

Datum: 01.04.2016
Zdroj: In IUS

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English