Útoky na podniky zapojené do kampaně Hate Free

O úroveň výš

Napadení Hate Free zón je útokem na všechny, kteří se domnívají že kultura násilí a nenávisti nemá v ČR prostor. Napadeným nabízíme podporu.

In IUSTITIA nabídla a poskytne podnikům a lidem napadeným z důvodu jejich politického přesvědčení spočívajícího v ochraně lidských práv právní pomoc a sociální služby. Lidé se na nás mohou obracet v Čechách na tel 773 177 636 a na Moravě na tel 773 177 104 nebo na poradna@in-ius.cz

Sobotní útoky na pražské podniky zapojené do lidskoprávní kampaně Hate Free je nutné považovat z napadení z nenávisti. Svědčí o tom zanechaná graffiti Smrt Hate Free i akronymy 14 88 (14=14 slov Davida Lanea: We must secure the existence of our people and a future for White Children, 88 pak znamená Heil Hitler) a GNLS (Good Night Left Side).

Dle našeho názoru je nutné, aby útoky byly objasňovány jako trestná činnost z nenávisti. Konkrétně jde o trestný čin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§352 TZ), poškození cizí věci v kvalifikované skutkové podstatě (§228 odst. 1,3 písm.b TZ)), a Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404 TZ). Je důležité, aby jako takové a též jako sériová a plánovaná trestná činnost byly útoky objasňovány. To co společnost potřebuje, aby se dále neradikalizovala je viditelnost výkonu práva a ujištění, že stát bere trestnou činnost z nenávisti vážně.

Kontakt pro média: Klára Kalibová 773 177 822, Tereza Cajthamlová 773 177 196 

Datum: 25.04.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English