Vychází kvartální zpráva o předsudečném násilí

O úroveň výš

In IUSTITIA zjistila v prvním kvartálu roku 2017 celkem 22 incidentů z nenávisti, které se staly na území České republiky. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří aktivisté, lidé bez přístřeší, Romové a muslimové.

In IUSTITIA zjistila v prvním kvartálu roku 2017 celkem 22 incidentů z nenávisti, které se staly na území České republiky. Terčem předsudečného násilí se znovu stávali lidé z důvodu své národnosti, barvy pleti, bezdomovectví, politického přesvědčení a skutečného nebo domnělého náboženského vyznání. Mezi nejvíce ohroženými skupinami zůstávají Romové (3 incidenty) a muslimové (3 incidenty).

Násilí z nenávisti bylozaznamenáno především ve veřejném prostoru velkých měst a na internetu. K útokům docházelo převážně v hlavním městě Praze (9 incidentů) a Jihomoravském kraji (5 incidentů).

Společenská atmosféra byla i v první čtvrtině roku 2017 ovlivněna protiromskými a protimigračními náladami. To se projevilo například rasistickými protesty proti muži tmavé pleti v letáku obchodního řetězce nebo přisuzováním kolektivní viny všem Romům v případě zabitého plameňáka. Xenofobii ve společnosti svými výroky posilovali i mnozí politici. 

Kvartální zprávu o předsudečném násilí naleznete zde

Datum: 18.04.2017
Zdroj:

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English