Vzdělávání policie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji

O úroveň výš

In IUSTITIA se podílí na vzdělávání policie na téma násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

In IUSTITIA v rámci zakázky Úřadu vlády České republiky zajišťuje vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, včetně vytvoření metodik, realizacie seminářů a prezentačních akci.

Cílem je školení policistů v otázkách násilí z nenávisti i i vytvoření manuálů, které budou k dispozici Policii České republiky.

Cílem zakázky je seznámit účastníky s tématem násilí z nenávisti a trestných činů z nenávisti v kontextu práce vykonávané složkami Policie České republiky a městské policie v České republice.

Aktivity zakázky:

 1. Školení pro tiskové mluvčí Policie ČR
 2. Školení pro Pořádkovou Policii ČR (dále jen "PP Policie ČR") v Ústeckém kraji
 3. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech projektu pro PP policii ČR v Moravskoslezském kraji
 4. Školení pro službu kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (dále jen "SKPV Policie ČR) v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 5. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti pro vedoucí zástupce městské policie v Ústeckém a Moravskoslezském kraji
 6. Prezentační akce o problematice trestných činů z nenávisti a výstupech pro zástupce vzdělávacích institucí Policie ČR
 7. Závěrečná konference a tisková konference
 8. Metodický manuál pro PP Policie ČR
 9. Metodický manuál pro SKPV Policie ČR
 10. Metodický manuál pro městskou policii
 11. Metodický manuál pro tiskové mluvčí PČR
 12. Preventivní materiál pro oběti trestných činů
 13. Kulaté stoly s odborníky
 14. Manuál pro monitoring případů násilí z nenávisti a dobrých praxí
 15. Zajištění zkušebního monitoringu násilí z nenávisti a dobrých praxí 

Vše bude realizováno do konce roku 2016. zakázka je realizována v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti Úřadu vlády České republiky a podpořena granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska (www.eeagrants.com a www.norwaygrants.com).

Datum: 25.01.2016
Zdroj: In IUSTITIA, o. p. s.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English