Workshop pro učitele a učitelky v Drážďanech

O úroveň výš

14. - 15. 9. 2012 Drážďany, SRN

V rámci projektu Já a oni jsme my - společně se učíme pořádáme dvoudenní workshop pro učitele a učitelky z ČR a SRN o předsudcích, rasismu a vzdělávání.

Cílem setkání je výměna zkušeností českých a německých pedagogů v oblasti práce s předsudky, užívání témat multikulturní výchovy a uplatňení principů demokracie ve škole. Vznikne též seznam doporučení pro dobrou praxi.

Na organizaci workshopu spolupracuje In IUSTITIA s Kulturbüro Sachsen a Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Projekt je finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Děkujeme

UČITELÉ a UČITELKY, CHCETE-LI SE WORKSHPU ZÚČASTNIT, PIŠTE PROSÍM NA koordinator@in-ius.cz

Datum: 06.09.2012
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English