Workshop Prostituce/násilí a Vaše klientela - pozvánka

O úroveň výš

Zveme Vás na workshop "Prostituce/sexbyznys/bezdomovectví/násilí a Vaše klientela", který se uskuteční v Praze ve školících prostorách Sdružení TEREZA (Haštalská 17, Praha 1) 24. 4. 2015 od 9:00.

In IUSTITIA společně s organizací ROZKOŠ bez RIZIKA realizují workshop v rámci projektu ŽENY SOBĚ (reg. č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00001 - realiztorem projektu je organizace JAKO DOMA).

Workshop je určen zejména sociálním  kurátorům/kám, kurátorům/kám pro mládež, sociálním pracovníkům/cím z OSPOD, sociálním pracovníkům/cím z příspěvkových organizací, kteří se setkávají s osobami v sociální tísni.

Cílem setkání je diskutovat problémy spojené s násilím páchaných na ženách, které které jsou bez domova či v jiné obtížné situaci a sdílet případy dobré praxe. Rozšířit nástroje pomoci ženám, které pracují v sexbyznysu a čelí nějaké formě násilí. Sdílet zkušenosti s otevíráním tématu práce v prostituci při kontaktu s klientkou a způsoby práce s tímto tématem.Přemýšlet nad limity a přesahy poskytovaných služeb s ohledem na potřeby cílových skupin v diskutovaných tématech a otevírat možnosti případné institucionální a mezioborové spolupráce.

Přihlásit se můžete na odkazu níže, a to do 15. 4. 2015. Účast Vám potvrdíme emailem.

Účast na workshopu je bezplatná. Počet účastníků je omezen. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Elektronické přihlášení na odkazu:

http://goo.gl/forms/Z2LFjBxZKh

Více informací o workshopu v pozvánce zde.

Datum: 03.04.2015
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English