Zahlceni anticikánismem

O úroveň výš

Plíživě se nám do terminologie státní správy, médií i nás samých vkrádá nové slovo - ANTICIKÁNISMUS.

Nenápadně jsme z různých směrů přesvědčováni o tom, že současné veskrze celonárodní proti-romské nálady nejsou rasismem, ale zvláštním druhem nevraživosti směřovaným proti ne všem Romům, ale těm nepřizpůsobivým, nerespektujícím tu či ono, těm, pro které se vžilo označení CIKÁN se všemi svými negativními souvislostmi.
Po pravdě, nové zas až tak nebude jako spíše vyprázdněné a obsazené zhola novým obsahem. Tím, kdo nové slovo původně prosazoval, byl romský aktivista Rudko Kawczinsky, ředitel Evropského fóra Romů a Travelerů. V jeho pojetí je anticikánismus (angl.. antigypsism, také anticiganism) specifickým projevem rasismu namířeným proti Romům. V této podobě byl termín v Česku prosazován Radou vlády pro záležitosti romské komunity a některými romskými aktivisty (Václav Miko: Anticikánismus v Čechách). Podstatou snahy o konceptualizaci anticikánismu bylo zdůraznit specifickou podstatu rasismu směřujících vůči Romům.
K zcela zásadnímu významovému posunu slova došlo v důsledku výzkumu organizace STEM zadaného ministerstvem vnitra, jehož cílem bylo zmapovat postoje veřejnosti k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám zveřejněném v roce 2010. Výzkumná zpráva tvrdí, že české anticikánské postoje (…) jsou především sociálně zakotvené a souvisejí s tím, že česká veřejnost si Romy spojuje s nepřizpůsobivostí, kriminalitou a zneužíváním dávek. Výzkum dokonce dovozuje, že anticikánismus nesouvisí příliš s rasismem. V tomto smyslu je termín anticikánismus nadále užíván státní správou.
Zatímco tedy původně byl termín užíván jako zvláštní forma rasismu s cílem najít nové a efektivní nástroje k jeho odstranění, současný významový posun naopak rasistickou podstatu anticikánismu popírá.
Nedomnívám se, že by to tak bylo správné. Před závorku vytýkám, že jsem přesvědčena, že si vystačíme s termínem rasismus. Pokud už přistoupíme na užívání termínu anticikánismus, nemůžeme popírat jeho rasistickou součást. Rozvášněné varnsdorfské davy neposílají do plynu nepřizpůsobivé asociální cikány, ale Romy jako jednu celou společenskou skupinu. Většina romských obětí násilí z nenávisti, dle našich zkušeností, nejsou sociálně vyloučení, ale integrovaní. Nejsou napadáni proto, že jsou nepřizpůsobivé či kriminální živly, ale proto, že jsou za takové považovány na základě vnějšího znaku – barvy pleti.
Pokud bude stát prosazovat druhé výše naznačené pojetí anticikánismu ve snaze ospravedlňovat rasistické projevy části veřejnosti, de facto přijme argumentaci krajní pravice a dláždí cestu k mnohem závažnějším problémům, než jsou současné nepokoje na Šluknovsku.

Datum: 14.10.2011
Zdroj: In IUSTITIA/Klára Kalibová

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English