Závěrečná konference Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti

O úroveň výš

Srdečně zveme na Závěrečnou konferenci vzdělávací části Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti, kterou pořádají Úřad vlády, Agentura pro sociální začleňování a In IUSTITIA dne 6.12.2016.

Násilí z nenávisti nebo také předsudečné násilí představuje zásadní téma současnosti. Jeho zdroje můžeme hledat v přetrvávající společenské nerovnosti, ale také v aktuálním politickém vývoji. Jakým způsobem se proměňuje podoba předsudečného násilí a skupiny jím ohrožené? Jak je důležitý monitoring a sběr dat pro domácí i mezinárodní instituce? Jaký vliv mají média na vnímání osob ohrožených násilím z nenávisti a jak je ovlivnil příchod lidí z zemí zmítaných válkou? Je péče o oběti trestných činů z nenávisti dostatečná? Jaký vliv na téma násilí z nenávisti mají mezinárodní závazky ČR a aktuální judikatura Evropského soudu pro lidská práva? Jak zhojit šrámy na duši lidí, kteří byly napadeni pro to kým jsou a co nemohou změnit?

6.12.2016 9.00-17.00

Impact Hub Praha, Drtinova 10, Praha 5

A mnohé další otázky se pokusíme zodpovědět na multidisciplinární Závěrečné konferenci v rámci Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti pořádaném Úřadem vlády, Agenturou pro sociální začleňování a organizací In IUSTITIA.  Setkání je určené policistům a policistkám, poskytovatelům služeb, veřejné správě, akademickým pracovníkům a další odborné veřejnosti.

V rámci setkání se budeme věnovat také představení celoročního projektu, který zahrnoval školení kriminální a pořádkové policie a tiskových mluvčí policie, budou představeny manuály pro policii na téma trestné činnosti z nenávisti, výukové video a spot pro poškozené. 

Přihlášku na konferenci vyplňte prosím zde:OFFICE@IN-IUS.CZ

Podrobný program konference naleznete zde

 

 

 

 

Datum: 24.11.2016
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English