Získali jsme Cenu Nadace ERSTE

O úroveň výš

Za přínos sociální integraci získala In IUSTITIA cenu Nadace Erste. Ocenění bylo předáno dne 27.6. ve Vídni.

In IUSTITIA uspěla mezi téměř 2000 projekty ze 13 středoevropských zemí. Celkem bylo oceněno 35 organizací, které se zabývají a usilují o sociální integraci znevýhodněných skupin. 

"Velmi si vážíme ceny nadace ERSTE. Prověřila, že pomoc obětem násilí z nenávisti je potřebná a ceněná. Finanční odměnu, která je s oceněním spojená, využijeme ve prospěch naši klientů a klientek," říká Klára Kalibová, zakladatelka organizace In IUSTITIA. Ocenění bylo poskynuto za klíčový program In IUSTITIA - služby obětem násilí z nenávisti. Ten realizujeme od roku 2009. Klientům a klientkám, kteří byli napadeni z důvodu své barvy pleti, národnosti, víry, sexuální orientace, zdravotního stavu či sociálního statutu In IUSTITIA poskytuje poradenství a zastupování v řízení u policie a před soudy. Ročně In IUSTITIA pomůže zhruba čtyřiceti dlouhodobým klientům.

In IUSTITIA prošla vícekolovým výběrovým řízením, jehož součástí byla i návštěva hodnotitelů přímo v organizaci. "Věříme, že nadaci zaujala naše strategie pomáhat klientům přímo v terénu a dle aktuálních jejich potřeb," dodala Kalibová. Projekt, se kterým In IUSTITIA soutěžila ve výběrovém řízení, byl zpočátku podpořen především nadacemi Open Society Fund a Errinerung, Verantwortung und Zukunft. 

Cena Nadace Erste za přínost sociální integraci byla poprvé udělena před šesti lety. Jejím cílem je ocenit neziskové organizace ve střední Evropě, které usilují o sociální integraci znevýhodněných osob. "Všem neziskovým organizacím a lidem, kteří s nimi spolupracují, chceme poděkovat a vzdát hold jejich práci. Je nutné představit široké veřejnosti výsledky jejich práce a ukázat, jak důležitou roli hrají v občanské společnosti. Všichni potřebujeme pozitivní příklad lidské soudržnosti, všichni můžeme přispět a změnit věci kolem nás," uvedla Dorjana Eberle, předsedkyně představenstva Nadace ERSTE.

Z České republiky bylo dále oceněno Muzeum romské kultury, Pragulic a Lata, o.s.

Datum: 28.06.2013
Zdroj: In IUSTITIA

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English