Tiskové zprávy/Stanoviska

Stanovisko k textu Miroslava Mareše Problematika Hate Crime

2.6.2012

Miroslav Mareš zpracoval na zakázku Ministerstva vnitra analýzu k problematice trestné činnosti z nenávisti, v němž dovozuje nepůvodnost a částečně neaplikovatelnost konceptu násilí z nenávisti pro české prostředí. S jeho prací vedeme diskusi v našem stanovisku

Naše stanovisko bylo zasláno Odboru bezpečnostní politiky dne 30.1.2012 den před schůzí odborníků na trestnou činnost z nenávisti a extremismus. Této schůze se nemohly zúčastnit žádná z nevládních organizací, které dříve participovaly na zrušené pracovní skupině (Task Force C). Stanovisko In IUSTITIA nebylo do dnešního dne vypořádáno, zpráva Miroslava Mareše nebyla diskutována ve veřejném plénu.

Ochlazení vztahů mezi neziskovým sektorem a státní správou nepovažujeme za nutné. Uvítali bychom, aby veřejná správa akceptovala neziskové organizace jako partnery, jejichž posláním je mj. činnost veřejné správy sledovat a přinášet kritické podněty, a obnovila intenzivní diskusi nad tématy násilí z nenávisti a extremismu.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English