Náhrada škody za rasově motivovaný útok - 2012

Zpět

NAPADENÉMU OBČANU MAROKA BYLA SOUDEM PŘIZNÁNA NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY

V březnu 2012 se na právní poradnu organizace In IUSTITIA obrátil klient, který je marockým občanem s tím, že byl napaden kvůli své barvě pleti. Klient požádal o podporu v trestním řízení a o pomoc s uplatněním náhrady způsobené újmy.    

K útoku došlo v menším městě ve středočeském kraji. Klient byl bezdůvodně a bez předchozího konfliktu fyzicky napaden poté, co si v restauraci zakoupil cigarety a odcházel domů. Útočník jej napadl zezadu, následovaly údery do hlavy a obličeje, v jejichž důsledku utrpěl poškozený zlomeninu nosu. Léčba způsobených zranění si vyžádala 2 týdny.

Policisté zadrželi pachatele bezprostředně po útoku. Ukázalo se, že se jednalo o nezávislého kandidáta Dělnické strany sociální spravedlnosti v parlamentních volbách v roce 2010, který je v okolí znám svými sympatiemi ke krajní pravici. Útočník byl odsouzen k dvanácti měsíčnímu trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na tři roky.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o rasově motivovaný útok, zajistila organizace In IUSTITIA klientovi ve spolupráci s advokátní kanceláří Mgr. Petr Šťastný následující pomoc:

  • konzultace s klientem, při které byl seznámen s právy poškozeného dle českého trestního řádu
  • přítomnost advokáta u výslechu klienta na policii
  • protože policie případ nešetřila jako rasově motivovaný, byl pro klienta vypracován návrh na změnu právní kvalifikace
  • pro klienta byl vypracován a podán návrh na náhradu škody a nemajetkové újmy

V květnu soud trestním příkazem odsoudil útočníka za trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví k trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu v trvání 3 roků, rasový motiv útočníka však soud neshledal. Současně s trestem soud uložil útočníkovi uhradit klientovi náhradu škody a nemajetkové újmy ve výši, jakou požadoval.

Jednalo o útok motivovaný nenávistnou pohnutkou, útočník napadl klienta pouze z důvodu jeho barvy pleti, nikdy v minulosti spolu neměli žádný konflikt. Útok klienta velice silně poznamenal, do té doby neměl s žádným ani verbálním rasistickým útokem zkušenost. Má strach chodit ven a vážně uvažuje o návratu do své vlasti. Soud přiznal přímo v trestním příkazu náhradu nejen škody, ale i nemajetkové újmy v plné výši. Možnost domáhat se i nemajetkové újmy přímo v rámci trestního řízení je teprve rok stará a obětem trestných činů usnadňuje domoci se určité satisfakce od pachatele i v penězích.     

V současné době In IUSTITIA klientovi pomáhá s vymáháním způsobené škody a nemajetkové újmy.       

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English