Příklady

Verbální útoky vůči romské komunitě zakončené požadavky na její vystěhování z území ČR či „konečným řešením otázky cikánské“

Napadení cizince jiné barvy pleti provázené verbálními nadávkami útočícími vůči jeho barvě pleti

Žhářské útoky proti romským obydlím spáchané příznivci neonacistického hnutí

Znásilnění lesbické ženy heterosexuálním mužem motivované snahou přesvědčit jí, aby se stala „normální“

Trestné výpravy směřované do oblastí obce obývaných tradičně cizinci provázené verbálním nadávkami a podněcování k nenávisti, v některých případech končící fyzickými útoky

Napadení muslimské ženy mající na hlavě šátek jako projev své víry, strhnutí tohoto šátku provázené hanlivými výroky o její víře

Upálení bezdomovce provázené projevy o tom, že zapáchá, otravuje na světě a lepší by bylo, kdyby lidé jako on nežil

Poškození synagogy nebo židovského hřbitova hákovým křížem nebo antisemitistickými nápisy, vyvrácení náhrobků

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English