O nás

Věříme, že lze dosáhnout takové společnosti, v níž je spravedlnost dosažitelná pro všechny bez rozdílu barvy pleti, národnosti, víry, zdravotního stavu, sexuální orientace, věku, sociálního postavení, politického přesvědčení či světonázoru. Pomáháme lidem, kteří se setkali s předsudečným násilím nebo závažnými trestnými činy, prosadit jejich práva. Poskytujeme právní a  sociální služby, vydáváme odborné publikace, školíme odbornou veřejnost, zviditelňujeme téma předsudečného násilí doma i v zahraničí. Podílíme se na systémových změnách ve prospěch obětí předsudečných trestných činů a zvlášť zranitelných obětí.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English