Poslání a stanovy

In IUSTITA byla založena s cílem učinit problematiku násilí z nenávisti předmětem debaty laické i odborné veřejnosti, poskytnout právní pomoc obětem či svědkům násilných incidentů, optimalizovat praxi veřejné správy (v oblasti práva shromažďovacího, postupy orgánů činných v trestním řízení), spolupracovat na partnerské bázi s ostatními zainteresovanými organizacemi a s médii.

Násilí z nenávisti je v rozporu s principy demokratické společnosti.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Posláním In IUSTITIA je zajištění sociálních služeb, právních informací a zastupování osobám dotčeným násilím z nenávisti a prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti, zejména rasismu, antisemitismu, islamofobie, homofobie a transfobie, genderového násilí, násilí z důvodu věku, zdravotního stavu, sociálního statusu či příslušnosti k subkultuře. Dále se In IUSTITIA zabývá zajištěním sociálních služeb a právních informací zvláště zranitelným obětem a ženám bez přístřeší (ohroženým bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí.

Rovnost, důstojnost a základní lidská práva jsou zaručeny všem. In IUSTITIA se podílí na jejich reálném uplatňování.

In IUSTITIA byla založena 9.2.2009 jako občanské sdružení, 18.12.2013 se In IUSTITIA změnila na obecně prospěšnou společnost.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti ke stažení zde.

Stanovy občanského sdružení ke stažení zde.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English