Dobrovolnictví

Staňte se dobrovolníkem v In IUSTITIA!

Můžete se u nás realizovat v rámci tří dobrovolnických programů: Justýna, Sociální podpora obětem tresných činů a Právní podpora obětem tresných činů.

Dobrovolníci v rámci našich dobrovolnických programů získávaji či rozvíjejí nejen své teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti a získávají praxi. Dobrovolníci mohou u nás využívat odbornou literaturu a informační materiály z knihovny In IUSTITIA a účastnit se vzdělávacích aktivit In IUSTITIA. Během své dobrovolnické činnosti získává dobrovolník zpětnou vazbu, bude mu poskytována intervize a bude rovněž pod dohledem externího supervizora, pokud bude poskytovat sociální či právní poradenství. Po ukončení dobrovolnické činnosti získá dobrovolník Děkovný list a na základě jeho vykonané činnosti i doporučující osvědčení, které může dobrovolníkovi pomoci při přijetí ke studiu či získání zaměstnání. Rádi dobrovolníka navrhneme na základě jeho činů na cenu Křesadlo. V neposlední řadě pevně doufáme, že dobrovolník získá dobrý pocit ze své potřebnosti a přínosu společnosti.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte emailem: in-ius@in-ius.cz. Děkujeme!

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English