Finanční podpora

Finanční dar můžete poskytnout jednorázově nebo v pravidelných splátkách prostřednictvím příkazu k úhradě, případně poštovní poukázkou typu A na účet               In IUSTITIA, o.p.s. vedený u Fio banky na Praze 1 pod číslem:

440 660 440 /2010

Staňte se členy "Klubu nepřátel nenávisti" a pomozte nám dlouhodobě pravidelnými příspěvky ve Vámi zvolené částce, každý dar má obrovskou cenu. Pro pravidelné platby pomocí zadání trvalého příkazu uveďte, prosím, jako variabilní symbol Vaše telefonní číslo (např. 773177833), dovolíme si Vám zavolat.

I malá částka pomůže zlepšit život našich klientů a klientek a lidí ohrožených násilím z nenávisti. Pokud se rozhodnete pro finanční podporu, budou darované finanční prostředky využity na:

  • poskytování přímé právní pomoci klientele
  • hrazení psychoterapeutických služeb klientele
  • cestovné (poskytujeme právní pomoc po celém území ČR)
  • tréninky a školení zaměřené na vzdělávání mládeže v oblasti násilí z nenávisti
  • soudní poplatky
  • znalecké a odborné posudky nutné jako podklad pro nárok na náhradu škody
  • monitoring násilí z nenávisti na území ČR
  • rozvoj organizace jako celku

Víte, že můžete Váš finanční dar využít ke snížení daňového základu?

Pokud poskytujete dar jako fyzická osoba a úhrnná hodnota všech Vašich darů v kalendářním roce (zdaňovací období) přesáhne 2% ze základu daně nebo alespoň 1000 Kč, můžete si tuto částku odečíst od základu daně. Celkem lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Částky věnované na jakékoli dobročinné účely se mohou sčítat. Dary je nutné mít od organizace potvrzené. 

Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Celkem lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Vystavíme Vám potvrzení o daru, které můžete následně využít ve svém daňovém přiznání. V případě zájmu o potvrzení o  jednorázovém daru nás, prosím, kontaktujte emailem na dary@in-ius.cz.

Pro naše pravidelné dárce, kteří uvedou jako variabilní symbol své telefonního číslo (bez předvolby, např. 773177833) vystavujeme potvrzení automaticky v lednu za minulé účetní období.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English