Materiální pomoc

Zpět

Chcete nás podpořit věnováním materiálního daru nebo poskytnutím služby? Budeme rádi!

  • Rozšíření odborné knihovny - v naší knihovně máme knihy věnující se násilí z nenávisti, rasismu, krajní pravici a právu. Knihy jsou využívány zaměstnanci organizace k jejich znalostem a dovednostem a studenty a studentkami vysokých škol. Máte doma knihu, včetně cizojazyčných, která by se tématicky hodila do naší knihovny a Vy už jí nebudete potřebovat? Věnujte nám ji prosím.
  • Grafické zpracování materiálů a jejich tisk - pro osoby ohrožené násilím z nenávisti, naše klienti a veřejnost zpracováváme informační letáky a další materiály věnující se problematice násilí z nenávisti. Materiály obsahují rady, jak se zachovat po incidentu z nenávisti, základní právní rady a kontakty na pomáhající organizace. Pomozte nám prosím s přípravou a tiskem dalších materiálů. Potřebných lidí je stále mnoho.
  • Překlady - část naší klientely jsou cizinci, v jejich prospěch je potřeba pravidelně překládat různé materiály. Dobrovolné překladatele/ky využijeme také ke zpracování výroční zprávy a zpráv o situaci v oblasti násilí z nenávisti v ČR určené zahraničním čtenářům.
  • Administrativní zázemí - počítače, stoly, židličky, papíry, tonery, obálky, šanony a jiné papírenské zboží poptáváme téměř neustále.


    Pokud jste se rozhodli nás podpořit materiálním darem nebo službou, děkujeme Vám. Kontaktujte nás prosím  dary@in-ius.cz .

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English