Policie

Od roku 2009 jsme navázali spolupráci s veřejnou správou ve formě školení v oblasti práva shromažďovacího z hlediska ochrany veřejného prostoru měst a obcí před shromážděními z nenávisti, konkrétně zejména před shromážděními skupin krajní pravice. Bylo vyškoleno nejméně 80 úředníků a úřednic v tomto tématu. Současně byla navázána spolupráce s Institutem veřejné správy pořádajícím školení v této oblasti. V roce 2009 a zejména v roce 2010 In IUSTITIA participovala na školení Policie ČR v otázkách boje s extremismem, ochranou veřejného prostoru a práva shromažďovacího. Bylo vyškoleno nejméně 120 policistů.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English