Jak si stěžovat

V případě, že nejste spokojeni s kvalitou a způsobem poskytování našich služeb, máte právo podat si stížnost nebo podnět.

 

1) Stížnost můžete podat v případě jakékoliv nespokojenosti, nebo pokud máte pocit, že jsou porušována Vaše práva a pracovník či pracovnice s Vámi nesprávně jednal.

2) Podnět můžete podat v případě, že máte nějaký návrh na zlepšení poskytovaných služeb.

3) Podat stížnost nebo podnět může klient/ka. Pokud přijmeme stížnost či podnět od osoby, která je kliente/kou písemně pověřená, řešíme ho se stejnou pečlivostí jako stížnost od klient/ky. In IUSTITIA dodržuje povinnost mlčenlivosti.

Stížnost nebo podnět můžete podat zcela anonymně bez uvedení Vašeho jména- nikdo nemusí vědět, že jste to zrovna Vy.

Podáte-li stížnost nebo podnět, zaručujeme, že Vám tím nevznikne žádná újma ani nevýhoda.

 

Jakým způsobem si můžete podat stížnost nebo podnět?

1) Ústně - svou nespokojenost řeknete pracovníkovi nebo pracovnici poradny; ti ji poté spolu s Vámi zapíší do Knihy stížností, terénní pracovnice Vaši stížnost spolu s Vámi sepíše na papír, který následně zařadí do Knihy stížností a vyrozumí Vás o lhůtě vyřízení stížnosti.

2) Písemně - svou nespokojenost sami zapíšete do Knihy stížností, kterou Vám dá pracovník nebo pracovnice poradny k dispozici, případně stížnost přinesete či napíšete na papír, který bude do knihy zařazen.

3) E-mailem - svou nespokojenost můžete napsat do e-mailu a poté odeslat ředitelce organizace Mgr. Kláře Kalibové, PhD. na adresu klara.kalibova(zavináč)in-ius.cz nebo stiznosti(zavináč)in-ius.cz. Pokud chcete, aby Vaše stížnost byla anonymní, založte si e-mailovou schránku, v jejíž adrese není Vaše jméno či použijte schránku někoho známého.

4) Písemně na adresu organizace - svou nespokojenost můžete napsat do dopisu, který potom pošlete na adresu:

In IUSTITIA, o. p. s.

Poradna Justýna

Eliášova 28

160 00 Praha 6

5) Telefonicky - svou nespokojenost můžete sdělit po telefonu ředitelce organizace Mgr. Kláře Kalibové, PhD. na telefonním čísle 773 177 822.

 

Co se bude dál dít s Vaší stížností nebo podnětem?

Vaše stížnost nebo podnět postoupí od pracovníka/ce poradny k ředitelce organizace. Ta Vaši stížnost nebo podnět prošetří a nejpozději do 30 dnů, ode dne, kdy jste jí podali, Vám stejnou cestou, jako jste ji podali (dopisem, ústně, e-mailem, odpovědí v Knize stížností apod.) odpoví. Vaše stížnost bude vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části a budete informováni o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad. V případě anonymní stížnosti bude odpověď na Vaši stížnost vyvěšena na internetových stránkách a na nástěnce v poradně, kde bude vyvěšena 60 dní od data vyřízení stížnosti.

 

Co se stane v případě, že odpověď na stížnost nedostanu do 30 dnů?

Budete informováni o důvodu překročení lhůty ze strany ředitelky poradny a to i o důvodu překročení této lhůty. V případě, že nebudete vyrozuměni ve stanovené lhůtě, máte právo obrátit se na předsedu Správní rady.

 

Co mám dělat, když s odpovědí na stížnost nejsem spokojen/a?

V odpovědi na Vaši stížnost budete upozorněni na možnost odvolání, tzn. že můžete vyjádřit, že s odpovědí nesouhlasíte a žádáte, aby byla stížnost znovu prošetřena. Vyjádření s nesouhlasem vyřízení stížnosti se podává předsedovi Správní rady.

 

Co mám dělat v případě, že si nechci stěžovat nikomu z poradny, ale někde na "vyšších místech"?

V tomto případě máte možnost obrátit se na orgány a instituce, které jsou nadřízeny naší organizaci a mají za úkol sledovat a hlídat dodržování lidských práv a také poskytování našich služeb.

Mezi ně patří například:

Předseda Správní rady In IUSTITIA – Eliášova 28, 160 00 Praha 6

Veřejný ochránce práv Údolní 39, 602 00 Brno; e-mail: podatelna@ochrance.cz

Magistrát hlavního města Prahy, odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence, Charvátova 145, 11000 Praha 1

Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

 

Pokud máte další otázky, které se týkají stížností nebo podnětů, zeptejte se pracovníků nebo pracovnic poradny. Rádi Vám na Vaše otázky odpovědí!

Pokud máte důvod podat stížnost či podnět ke zlepšení, jedná se pravděpodobně o situaci, ve které se nemusíte cítit dobře. Někteří lidé si tak mohou klást i otázky, zda jejich stížnost nemůže mít za následek výpověď ze služeb či zhoršení vztahů s poskytovatelem. Poradna Justýna usiluje o služby ve vysoké kvalitě, i přesto se však může stát, že důvod ke stížnosti či podnětu najdete. Prosíme, podělte se o něj s námi. Stížnosti a podněty jsou důležité informace, které nám můžou pomoci zlepšit naše služby. 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English