JAKÉ SLUŽBY POSKYTUJEME

 PRÁVNÍ INFORMACE

Právní informace dle zákona o obětech trestných činů:

 • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
 • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
 • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
 • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
 • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
 • informace o trestním, civilním a správním řízení 

 

 SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Základní a odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách:

 • Řešení osobních záležitostí související s útokem - např. doprovod k lékaři či na policii, pomoc při zajištění náhrady příjmu v případě pracovní neschopnosti, pomoc při zajištění nového bydlení apod.
 • Provázení procesem trestního nebo správního řízení, ve kterém je řešen útok vůči klientovi/tce
 • Možnost zprostředkování psychologické či terapeutické pomoci v případě potřeby
 • Tvorba bezpečnostního plánu vedoucí k zajištění bezpečnosti zejména
 • Tvorba mediálního plánu vedoucí ke snížení rizik, které souvisejí s medializací
 • Asistence a podpora při jednání s různými institucemi – policie, státní správa, média a další.
 • Základní krizová intervence

 

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ 

 • Zastupování zmocněncem se poskytuje podle aktuálních (finančních a kapacitních) možností organizace
 • Zastoupení a provázení klienta/ky ve všech podstatných úkonech v řízení (od výslechu na policii do konce řízení nebo spolupráce)
 • Podání návrhů, stížností, odvolání a dalších podnětů za klienta
 • Zprostředkování bezplatného zastupování advokátem

 

 

 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English