KDE A JAK POSKYTUJEME SLUŽBY

Služby poskytujeme v na dvou pobočká v Praze a v Brně.

Poskytujeme také poradenství v terénu, telefonické poradenství a on-line poradenství. Více informací po rozkliknutí na jednotlivá města.

Poradna Justýna působí na celém území České republiky a své služby poskytuje zdarma.

 

PŘED PRVNÍM KONTAKTOVÁNÍM IN IUSTITIA PROSÍME 

  • shromážděte všechny dostupné dokumenty (výslechové protokoly, zdravotní zprávy, fotografie, sms zprávy, emaily aj.) a přineste je sebou nebo je mějte u sebe, pokud nás kontaktujete telefonicky
  • zamyslete se nad tím, kdo může být svědkem útoku na Vás
  • zvažte přítomnost médií - mohou Vám pomoci, mohou též přinést nevítanou publicitu

JAK PORADENSTVÍ VYPADÁ

  • telefonické poradenství provádí vyškolený pracovník/ce, probere s Vámi situaci, ve které jste se ocitl/a, pokud se nacházíte v bezprostředním nebezpečí po dohodě s Vámi kontaktuje policii
  • osobní poradenství probíhá v naší poradně nebo v místě Vašeho bydliště (dle Vaší volby)
  • poradce/poradkyně s Vámi projde situaci, ve které se nacházíte, informuje Vás o Vašich právech a vyslechne Vaše potřeby
  • společně naplánujete další postup, o každém kroku rozhodujete Vy

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English