KOMU POSKYTUJEME SLUŽBY

Služby poradny Justýna jsou určené pro:

  • Osoby ohrožené násilím z nenávisti.
  • Oběti násilí z nenávisti, tedy lidé, kteří byli napadeni pro to, kým jsou, či jak vypadají (i pozůstalé osoby).
  • Blízké osoby a sociální okolí obětí a osob ohrožených násilím z nenávisti (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci aj.).
  • Svědci násilí z nenávisti.

Dále pro:

  • Zvláště zranitelné oběti trestných činů (pouze na pobočkce v Brně a terénní formou v Olomouckém kraji).
  • Ženy bez přístřeší (ohrožené bezdomovectvím), které jsou ohroženy násilím nebo se staly obětí jakéhokoliv  násilí (na území Prahy)

Služby poradny Justýna jsou určené pouze fyzickým osobám, v případě poskytnutí služeb právnickým osobám (neziskové organizace atd.) je poskytování služeb poradny Justýna nenárokové a je vždy závislé na rozhodnutí realizačního týmu s přihlédnutím ke kapacitám poradny Justýna.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English