Pobočka Kladno

Služby poradny Justýna v Kladně jsou určené pro:

 • Zvláště zranitelné oběti trestných činů 
 • Ohrožené osoby a oběti násilí z nenávisti 
 • Blízké osoby a sociální okolí obětí i obětí násilí z nenávisti (rodinní příslušníci, partneři, přátelé, zástupci institucí, spolupracovníci aj.).
 • Svědky (i svědky násilí z nenávisti)

Služby poradny Justýna jsou určené pouze fyzickým osobám, v případě poskytnutí služeb právnickým osobám (neziskové organizace atd.) je poskytování služeb poradny Justýna nenárokové a je vždy závislé na rozhodnutí realizačního týmu s přihlédnutím ke kapacitám poradny Justýna.

SLUŽBY NABÍZÍME V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU

 • sociální poradenství a právní informace 
 • sepsání podání
 • doprovody: na základě potřebnosti zvlášť zranitelné oběti
 • zastupování: oběti násilí z nenávisti

Služby jsou poskytovány: 

 • osobně: na adrese Váňova 3180, 272 01 Kladno, 3. patro, č. dveří 315 (budova České pojišťovny) - kudy k nám

      PO  9.00 - 16.00

 • telefonicky: PO až PÁ +420 774 726 981
 • emailem: poradna.kladno(zavináč)in-ius.cz (odpovídáme do 3 pracovních dnů)

   

Prostory poradny

poradna v Kladně

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English