In JUSTICE - legal aid/právní pomoc (podpořeno EVZ a OSF Praha)

Zpět

PORADENSKÝ program pro oběti homofobních Útoků podpořený Nadací Errinerung, verantwotrung und zukunft a open society fund praha

Tento roční projekt, běžící od května 2011, je klíčový pro poskytování bezplatné právní pomoci obětem násilí z nenávisti v České republice. Podporuje právní poradenství osobám, jež byly verbálně či fyzicky napadeny z důvodu své barvy pleti, náboženské příslušnosti, sexuální orientace, věku, nebo příslušnosti k sociální či subkulturní skupině.

Právní poradenství zahrnuje podporu poškozeným během trestního řízení, asistenci při vymáhání náhrady škody a zprostředkování psychologické pomoci.

Během projektu zaznamenáváme mezery v našem právním řádu a v zacházení s oběťmi a připravujeme doporučení pro zákonodárce.

Násilí z nenávisti má vysokou latenci, tj. až 90% všech incidentů nikdo nikam nenahlásí. Naším cílem proto je podporovat ohrožené komunity a neziskové organizace, jež jsou s nimi v kontaktu, aby nám dávali o incidentech vědět. Snažíme se o ustavení sítě pomáhajících organizací, které si vezmou za cíl bojovat s násilím z nenávisti prostřednictvím poskytování všestranné profesionální pomoci obětem a zlepšením monitoringu nenávistných incdentů.

Děkujeme EVZ a OSF v Praze za podporu v roce 2011!


fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English