JÁ A ONI JSME MY (Podpořeno MŠMT ČR a ČNFB)

Zpět

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODPOŘENÝ MŠMT ČR A ČESKO-NĚMECKÝM FONDEM BUDOUCNOSTI

In IUSTITIA připravila vzdělávací program na podporu témat multikulturní výchovy s názvem Já a oni jsme my. Program je zaměřen na práci s předsudky, prevenci projevů rasismu, podporu aktivního občanského postoje a upevňování soudržnosti třídního kolektivu. Program využívá interaktivních metod výuky a při jeho zpracování byly využity poznatky ze zahraničí - z USA a SRN.

Cílovou skupinou programu jsou žáci druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a učitelé.

Expertní tým složený z pracovníků In IUSTITIA, didaktičky z Pedagogické fakulty UK, školní psycholožky a pracovníka německé organizace Kulturbüro Sachsen připravil tematický celek (6 x 45 min), který byl otestován v pilotních školách - ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha 9 - Čakovice, Arcibiskupské gymnázium, Praha, ZŠ při DDÚ v Plzni a ZŠ a MŠ Máchovka v Děčíně.

V letošním roce připravujeme výukový materiál, v němž bude tematický celek hlouběji teoreticky a metodicky rozpracován.

Děkujeme všem členkám a členům expertního týmu, zúčastněným žákům a žákyním, učitelkám a učiteli za spolupráci.

Děkujeme MŠMT ČR a ČNFB za finanční podporu!


fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English