2012

V roce 2012 pokračujeme v realizaci projektu In JUSTICE - legal aid for hate crime victims podpořeného nadacemi EVZ a OSF Praha, podrobnosti se můžete dozvědět zde.

Od začátku ledna realizujeme projekt Proti antisemitismu posilováním právního vědomí, který je podpořen Nadačním fondem obětem holocastu. V rámci projektu budou realizovány informační aktivity ve prospěch osob ohrožených antisemitismem a násilím z nenávisti, tiskovou zprávu si můžete přečíst zde. 

V letošním roce pokračujeme v projektu JusTEENa proti násilí z nenávisti podpořeném Magistrátem hlavního města Prahy.

In IUSTITIA se bude i v letošním roce věnovat tvorbě vzdělávacího programu Já a oni jsme my II na podporu multikulturní výchovy ve školách. Zaměříme se na rozvoj kompetencí učitelů a učitelek v oblasti průřezového tématu MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA. Projekt je financován MŠMT ČR.

Projekt Já a oni jsme my - společně se učíme II se součástí vzdělávacího programu na podporu multikulturní výchovy a prodemokratických postojů ve školách. V rámci projektu navážeme spolupráci mezi českými a německými učiteli. Projekt podporuje Česko-německý fond budoucnosti.

 V červenci zahájila In IUSTITIA šestiměsíční projekt JusTEENa proti násilí z nenávisti v Praze 7 zaměřený na pražskou část Praha 7. 

V srpnu jsme spustili projekt JUST CZECH finančně podpořený Americkou ambasádou v Praze

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English