Pomoc obětem sexuálního násilí (OPLZZ)

Zpět

Počátkem prosince 2012 odstartovala In IUSTITIA realizaci ročního projektu s názvem Pomoc obětem sexuálního násilí – přenos znalostí a zkušeností. Jde o projekt mezinárodní spolupráce, hrazený z finančních zdrojů Evropského sociálního fondu – operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zahraničními partnery projektu jsou The Sexual Assault Centre z Aarhus University Hospital v Dánsku a britská organizace The NIA project se sídlem v Londýně. 

Cílem projektu je prostřednictvím spolupráce se zahraničními partnery přenést do ČR znalosti a zkušenosti týkající se 1) prevence sexuálního násilí, 2) přímé pomoci obětem sexuálního násilí. Následně je pak cílem tyto nové poznatky využít v praxi na území ČR a to dvěma způsoby: 1) rozšířením a zkvalitněním stávajících služeb poskytovaných organizacemi pracujícími s klienty/klientkami, kteří/ré zažili/y sexuální násilí a 2) zavedením zcela nových služeb, které doplní služby dosud nabízené a budou primárně poskytovány obětem sexuálního násilí. Klíčovou perspektivou a pojítkem všech aktivit projektu je zkoumání možností a limitů pomoci obětem sexuálního násilí z hlediska jejich uplatnění na trhu práce.

Další informace k tomuto projektu: 

Mezinárodní konference Pomoc obětem sexuálního násilí

V Praze se konala fokusní skupina na téma oběti sexuálního násilí

Financování:

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English