nepopirej.cz

Zpět

Projekt nepopirej.cz je zaměřen na osvětu a zvýšení informovanosti veřejnosti o romském holocaustu s cílem z omezit popírání a zlehčování této problematiky.

V rámci projektu vznikne webová stránka s odbornými informacemi týkajících se holocaustu a existence koncentračního tábora v letech u Písku a s autentickými výroky přeživšího z tohoto tábora.

Cíly projektu jsou:

- osvěta

- argumentace proti politickým konstatováním týkajícím se popírání romského holocaustu a hanobení romské kultury

- posílení spolupráce s organizacemi činnými v otázce romského holocaustu a rasismu

Projekt je realizován v období od 1. 1.  - 30. 11. 2015

Projekt je podpořen grantem z Nadačního fondu obětem holocaustu.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English