Bezpečně v novém domově II - MV

Zpět

Projekt navazuje na ukončený projekt Bezpečně v novém domově, cílem Bezpečně v novém domově II je kontinuita a rozvoj již stávajících aktivit organizace ve prospěch cizinců orhožených sociální exkluzí. Cílem je ochrana lidských práv a podpora přístupu ke spravedlnosti cizinců/ek, migrantů/ek, a azylantů/ek ohrožených násilím z nenávisti, tedy takovému násilí, které je založeno na předsudku útočníka vůči přepadeným.

Dílčí cíle projektu jsou v souladu s koncepcí integrace cizinců v roce 2016 a jsou následující: 

- pokračování v již stávajícím terénním program, který je zacílený na práci s migranty/kami, cizinci/kami a azylanty/kami za pomoci komunitního praocvníka za účelem prevence latence kriminality z nenávisti,

- ochrana práv cílové skupiny (zvýšení jejich informovanosti, bezplatná právní pomoc a zastoupení v trestním řízení),

- podpora vzájemného vztahu mezi komunitami,

- informovanost cizinců a majority (překlad a tisk informačních materiálů),

- školení pro zaměstnance státní správy a samosprávy,

- prohlubování odborných kompetencí sstreetworkerů.

Projekt běží do konce roku 2016 a je financován Ministerstvem vnitra z dotačního programu Integrace cizinců 2016.

                                    

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English