Poradna Justýna MHMP

Zpět

In IUSTITIA, o. p. s. navazuje na úspěšně realizované projekty v hlavním městě Praze v rácmi programu Prevence kriminality v roce 2015 a 2016 a je totožný s dlouhodobými koncepcemi prevence kriminality HMP. Projekt je zaměřen na prevenci specifické trestné činnosti, konkrétně pak osoby ohrožené či vystavené předsudečnému násilí, či na zvlášť zranitelné oběti. Projekt snižuje rozsah a závažnost kriminality, posilování právního povědomí společnosti, minimalizaci podmínek umožňujících páchání kriminality, zvyšování pocitu bezpečí občanů a návštěvníků HMP.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English