Bezpečně v novém domově - Magistrát hl. m. Prahy

Zpět

Cílem projektu je zvýšit informovanost a právní povědomí cizinců a cizinek zejména ze zemí EU žijících na území Prahy, kteří jsou ohroženi předsudečným násilím. Dále je cílem posílit jejich integrační potenciál a předejít sociální exkluzi a izolaci a snížit ohrožení radikalizací. Projekt je také určen široké majoritní veřejnosti jako významné cílové skupině při integraci cizinců ohrožených předsudečným násilím, posiluje sousedské vztahy a přirozeně vytváří bariéru proti projevům násilí z nenávisti ve veřejném prostoru. 

V rámci projektu bude vytištěn a distribuován informační materiál pro cizince a cizinky v několika jazykových mutacích i na základě tohoto materiálu budou aktivně oslovovány cizinci a cizinky ohrožení předsudečným násilím za účasti komunitního pracovníka. Oslovení získají informace o právním řádu v ČR, o právech a povinnostech v kontextu předsudečného násilí a o možnostech prevence sociální exkluze v důsledku trestné činnosti. Oslovení získají také kontaktní informace na organizace pomáhající cizincům a cizinkám v jiných oblastech sociální práce. Na práci v terénu navazuje poskytování sociálních a právních služeb, které jsou podpořeny z jiných projektů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2020  v rámci programu Aktivity na podporu integrace cizinců v hl. m. Praze - kulturní, společenská a osvětová činnost, jazyková příprava a komunitní práce na základě podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English