Poradna Justýna Brno - ESF

Zpět

Od 1. dubna 2018 realizuje In IUSTITIA na své pobočce v Brně nový projekt. Jeho cílem je prevence a sanace sociálního vyloučení vzniklého v důsledku trestné činnosti nebo násilí z nenávisti.

Díky projektu přibyli do brněnského týmu poradny nová sociální pracovnice, právnička a komunitní pracovníci, kteří budou potenciální klienty a klientky vyhledávat a oslovovat přímo v terénu. Kapacity poradny jsou díky realizovanému projektu rozšířeny.

Kromě poskytování odborného sociálního poradenství v rámci projektu byli také vytvořeny čtyři typy infromačních materiálů, které jsou distribuovány klientům a klientkám v průběhu terénní práce. Pro osoby ohrožené trestnou činností a předsudečným násilím jsou průběženě realizovány série a svépomocné skupiny.

Na projekt Poradna Justýna Brno je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English