Poradna Justýna (právní informace) - Ministerstvo spravedlnosti

Zpět

Hlavním cílem projektu je předcházet sekundární viktimizaci obětí předsudečného násilí a dalším zvlášť zranitelným obětem prostřednictvím nástrojů, které umožňuje zákon o obětech trestných činů, tedy zejména poskytování právních informací a právní podporu zmocněnce, poskytováním na celém území celé ČR, zejména v Praze a Brně. 

Dílčím cílem projektu je stabilizace cílové skupiny a její orientace v trestním řízení a udržení nastavené kvality péče o oběti předsudečného násilí na území celé ČR.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou oběti předsudečného násilí po celém území ČR. Sekundární cílovou skupinou projektu jsou zvlášť zranitelné oběti podle zákona o obětech trestných činů. Těmto obětem jsou poskytovány právní informace dle zákona o obětech tretných činů a jsou doplněním komplexních služeb, které nabízí In IUSTITIA obětem předsudečného násilí. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací.

Obsahem poskytování služby právních informací je poskytování informací v následujících oblastech:

  • informace o právech poškozeného a uplatnění práv v trestním řízení
  • informace o možnosti náhrady škody za způsobenou zdravotní, materiální a jinou újmu
  • informace o peněžité pomoci obětem trestných činů
  • sepsání podání (např. trestní oznámení, stížnost, odvolání, žádosti)
  • služby důvěrníka (doprovod) na policii, soudy
  • informace o trestním, civilním a správním řízení 

Služby jsou poskytovány telefonicky, emailem, a osobně v kamenné poradně či v přirozeném prostředí obětí.

Projekt probíhá po celý kalendářní rok 2020 a je realizován za finanční podpory Ministerstva spravedlnosti České republiky, z dotačního titulu pro rozvoj služeb obětem trestné činnosti.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English