Poradna Justýna (prevence kriminality) - Magistrát hl. m. Prahy

Zpět

Cílem projektu je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel Prahy, poskytování pomoci a poradenství zvlášť zranitelným obětem, konkrétně obětem předsudečného násilí, a posílení právního vědomí ohrožených osob, obětí a svědků, státní správy, policie a šiřší veřejnosti.

Napadeným osobám bude v rámci projektu poskytnuto právní poradenství a pomoc, včetně služeb zmocněnce a důvěrníka (tj. doprovod k policii a soudu). Dále dojde k informování osob ohrožených předsudečným násilím v jejich přirozeném prostředí v terénu  a k informování veřejnosti, ohrožených osob a státní správy o problematice prostřednictvím workshopů.

Projekt je podpořen grantem hlavního města Prahy pro rok 2020 pro oblast prevence kriminality v rámci programu prevence kriminality pro rok 2020 - Pomoc obětem trestné činnosti.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English