Poradna Justýna (sociální služba) - Magistrát hl. m. Prahy

Zpět

In IUSTITIA poskytuje na území Hlavního města Prahy služby odborného sociálního poradeství obětem předsudečného násilí (v Praze jde zjm. o příslušníky národ. menšin, cizince, pracovníky NNO) přímo na pobočce či v přirozeném prostředí napadených. Tímto projektem je dofinancována sociální služba, která je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

Tato služba je v Praze jediná a nepřekrývá existující služby obětem obececné kriminality a domácího násilí. Odborné sociální poradestvní je doplněno o poskytování právních informací a právní zastupení v trestním řízení, které je podpořeno jiným projektem, tím je zajištěna komplexní pomoc těmto obětem. Komplexní služba a včas poskytnuté služby mají potenciál zmenšit negativní dopad trestné činnosti a umožnit optimální zpracování prožitého násilí do životní zkušenosti napadeného.

Poskytováním odborného sociálního poradeství je předcházeno rozvoji seknudární viktimizaci a sociálnímu vyloučení a jeho prohlubování. Služba s napadenými spolupracuje dlouhodobě a dle potřeb je provázíme obtížnou situací po napadení až do úplného vyrovnání se s nastalou situací. Klientela poptává a její poskytováno poradenství a provázení situací, doprovody, přípravda dokumentů a podpora v průběhu trestního řízení, dále je zprostředkována bezplatná psychologická péče. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma a In IUSTITIA garantuje dostupnost služeb do 3 pracovních dnů ode dne kontaktování zájemcem.

Tato služba je poskytována také za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. 

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English