PODMÍNKY PŘIHLAŠOVÁNÍ A ÚČASTI NA KURZECH

Přihláška je závazná od jejího potvrzení (odeslání prostřednictvím registračního formuláře)

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu, je potřeba zúčastnit se celého kurzu.

Pokud kurz hradí zaměstnavatel, účastník/ce svým přihlášením prohlašuje, že s účastní na kurzu a jeho platbou souhlasí osoba k tomu v organizaci určená. Na tuto osobu účastník/ce poskytne kontakt v registračním formuláři.

Bližší informace o kurzu či změnách zasíláme e-mailem na uvedené kontakty na základě vyplněného registračního formuláře nejpozději týden před realizací kurzu.

Faktura je zasílána e-mailem nejpozději týden před realizací kurzu. V ceně kurzu je zahrnuta práce lektorů po celou dobu kurzu, pronájem místnosti pro školení a drobné občerstvení (čaj, voda, káva). Ubytování a strava není zahrnuta, pokud není uvedeno jinak.

Pokud je kurz obsazen, dříve přihlášení účastníci mají přednost, je však možné se přihlásit jako náhradník. 

 

STORNO PODMÍNKY

Odhlásit se z kurzu lze e-mailem na katerina.banacka@in-ius.cz. 

Odesláním přihlášky stvrzujete zároveň svůj souhlas s následujícími storno podmínkami:

  • Odhlášení v rozmezí 1 měsíc až 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 70 % ceny kurzu.
  • Odhlášení méně než 14 dní před začátkem konání kurzu – storno 100 % ceny kurzu.
  • V případě neúčasti ze závažných důvodů může účastník/organizace na kurz vyslat náhradníka.

 

ZRUŠENÍ KURZU

  • Ze strany In IUSTITIA může být kurz přesunut nebo zrušen ze závažných důvodů (nemoc lektora apod.) a také v případě, že nebyla dostatečně naplněna kapacita kurzu.
  • V případě zrušení kurzu má účastník nárok na vrácení poplatku bez uplatnění storna.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English