JÁ A ONI JSME MY

Zpět

Jak se projevují předsudky? Co je násilí z nenávisti? Jak se chová aktivní svědek? 

Odpovědi můžete hledat ve výukovém materiálu:

JÁ A ONI JSME MY. NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU: PŘEDSUDKY, STEREOTYPY, NÁSILÍ Z NENÁVISTI A AKTIVNÍ SVĚDEK.

Andrea Holá, Věra Jirásková, Šárka Kadlecová, Klára Kalibová

Praha: In IUSTITIA, o. s., 2012

Přehledně zpracovaná publikace v teoretické části vysvětlí pojmy předsudek, stereotyp, násilí z nenávisti a efekt přihlížejícího. Vyučujícím nabídne nové metody a navrhne, jak pracovat se třídou a předcházet projevům předsudků, nesnášenlivosti či šikany. V praktické části uvede didakticky zpracované aktivity, včetně pracovních listů, použitelné pro okruhy multikulturní výchovy.

Publikace vznikla v rámci projektů Já a oni jsme my II a Já a oni jsme my - společně se učíme II finančně podpořených MŠMT ČR a Česko-německým fondem budoucnosti.

Máte-li o výukový materiál zájem, objednejte si jej emailem zaslaným na adresu koordinator@in-ius.cz.

Publikaci Vám zdarma zašleme.

Elektronická verze ke stažení zde.

fondnnomaly                  

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo 800 922 922
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!

 

Česky / English