ONLINE SETKÁNÍ PRO VYUČUJÍCÍ NA RVP.CZ: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Zpět

Dne 19. 2. 2014 proběhlo první online setkání s In IUSTITIA, o. p. s. na vzdělávacím portálu rvp.cz.

Hlavním tématem byly projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti. V rámci webináře byly definovány základní pojmy: předsudek, rasismus, diskriminace - a představena problematika násilí z nenávisti. Zároveň si posluchači a posluchačky mohly vyzkoušet aktivity, které lze využít ve výuce v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova.

Záznam webináře a prezentaci ke stažení najdete zde.

fondnnomaly                 

Poradna Justýna

Vyplňte: ONLINE FORMULÁŘ

Zavolejte: +420 773 177 636 nebo +420 212 242 300
Napište: poradna@in-ius.cz

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:
- barvy pleti
- národnosti či etnické příslušnosti
- náboženského vyznání
- sexuální orientace či identity
- příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:
- verbálního útoku, nadávek
- poškozování majetku
- zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
- sexuálního útoku
- žhářského útoku
- fyzického napadení
- usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami!


Česky / English